دسته بندی "اخبار عمومی در حوزه هوشمند سازی ساختمان"

15آوریل

کرونا باعث افزایش تقاضا دستگاه های غربالگری درجه حرارت

توسط امید شاه محمدی

در پی تلاش برای مهار ویروس کرونا، دوربین های حرارتی که در ایستگاه های بازرسی نصب می شوند؛ قادرند تعداد زیادی از افراد را از نظر افزایش درجه حرارت بدن، غربال کنند.

ادامه مطلب