نرم افزارهای ضروری و کاربردی خانه هوشمند Control4

با کلیک بر روی هر دکمه؛ نرم افزار مورد نظر خود را دانلود کنید

نرم افزار all Connect
نرم افزار Advanced IP Scanner
نرم افزار Net Framework.
نرم افزار AdobeAIR
اپلیکیشن Wi-Fi SweetSpots