مقالات

اصطلاحات و تعاریف در خانه هوشمند

در دنیای خانه هوشمند به طور اعم و در دنیای Control4 به طور خاص، ممکن است بعضی از اصطلاحات برای افرادی که تازه با این صنعت آشنا شده اند، ناملموس باشد. برای مثال وقتی صحبت از ایجاد یک صحنه (scene) مناسب

ادامه مطلب