پست های برچسب زده شده " تکنولوژی و کرونا "

7مه

سرانجام جدال تکنولوژی و ویروس کرونا به کجا خواهد رسید؟

توسط امید شاه محمدی

به راستی کدام یک از تکنولوژی های امروز توانسته است در تشخیص کرونا موفق عمل کند؟ در این خبر قصد داریم به موضوعات مهم در مورد جدال تکنولوژی و کرونا بپردازیم.

ادامه مطلب