پست های برچسب زده شده " کنترل۴ "

۲۵دی

خانه هوشمند یا توانبخش

توسط مدیر

Control4 به کمک کودک اوتیسمی می آید همیشه تکنولوژی ها برای مقاصد خاصی طراحی و ساخته می شوند، اما گاهی پس از ساخته شدن، موارد مصرف

ادامه مطلب