چرا خانه هوشمند Control4

خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند

کنترل هوشمند روشنایی

کنترل هوشمند روشنایی

کنترل هوشمند موسیقی

کنترل هوشمند موسیقی

کنترل هوشمند تلویزیون

کنترل هوشمند دما

کنترل هوشمند دما

کنترل هوشمند پرده ها

کنترل هوشمند امنیت

کنترل هوشمند امنیت

درباره شرکت Control4

هوشمندسازی به زبان ساده

ویکی پدیا، درباره اینکه خانه هوشمند چیست و اتوماسیون خانگی یعنی چه، اینطور می نویسد که:

«خانه هوشمند یک فناوری نوظهور و در حال گسترش است. خانه هوشمند در پایین‌ترین سطح خود می‌تواند به همهٔ خدماتی اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب‌خانه عملی را در محیط خانه اجرا می‌کنند»

چیزی متوجه شدید؟!

بله، قرارمان سرجای خودش باقی ست. قرار است به زبان ساده با شما درباره هوشمند سازی صحبت کنیم و بگوییم که خانه هوشمند چیست ؟

پس بی خیال ویکی پدیا!

خانه هوشمند

خانه هوشمند به زبان ساده

هوشمندسازی به زبان ساده

ویکی پدیا، درباره اینکه خانه هوشمند چیست و اتوماسیون خانگی یعنی چه، اینطور می نویسد که:

«خانه هوشمند یک فناوری نوظهور و در حال گسترش است. خانه هوشمند در پایین‌ترین سطح خود می‌تواند به همهٔ خدماتی اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب‌خانه عملی را در محیط خانه اجرا می‌کنند»

چیزی متوجه شدید؟!

بله، قرارمان سرجای خودش باقی ست. قرار است به زبان ساده با شما درباره هوشمند سازی صحبت کنیم و بگوییم که خانه هوشمند چیست ؟

پس بی خیال ویکی پدیا!

خانه هوشمند

راهکارهای (کاربری های) خانه هوشمند Control4

در زیر کاربری های خانه هوشمند را مشاهده میکنید خانه هوشمند پلان – کنترل۴ را مشاهده میکنید

کاربری خانه هوشمند در هتل ها

ویکی پدیا، درباره اینکه خانه هوشمند چیست و اتوماسیون خانگی یعنی چه، اینطور می نویسد که:

«خانه هوشمند یک فناوری نوظهور و در حال گسترش است. خانه هوشمند در پایین‌ترین سطح خود می‌تواند به همهٔ خدماتی اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب‌خانه عملی را در محیط خانه اجرا می‌کنند»

خانه هوشمند

کاربری خانه هوشمند در ویلا ها

هوشمندسازی به زبان ساده

ویکی پدیا، درباره اینکه خانه هوشمند چیست و اتوماسیون خانگی یعنی چه، اینطور می نویسد که:

«خانه هوشمند یک فناوری نوظهور و در حال گسترش است. خانه هوشمند در پایین‌ترین سطح خود می‌تواند به همهٔ خدماتی اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب‌خانه عملی را در محیط خانه اجرا می‌کنند»

خانه هوشمند

درباره شرکت Control4

هوشمندسازی به زبان ساده

ویکی پدیا، درباره اینکه خانه هوشمند چیست و اتوماسیون خانگی یعنی چه، اینطور می نویسد که:

«خانه هوشمند یک فناوری نوظهور و در حال گسترش است. خانه هوشمند در پایین‌ترین سطح خود می‌تواند به همهٔ خدماتی اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب‌خانه عملی را در محیط خانه اجرا می‌کنند»

چیزی متوجه شدید؟!

بله، قرارمان سرجای خودش باقی ست. قرار است به زبان ساده با شما درباره هوشمند سازی صحبت کنیم و بگوییم که خانه هوشمند چیست ؟

پس بی خیال ویکی پدیا!

خانه هوشمند
خانه هوشمند

پروژه های خانه هوشمند Control4

در زیر آخرین پروژه های خانه هوشمند پلان – کنترل۴ را مشاهده میکنید

 اخبار و مقالات خانه هوشمند Control4

دیدگاه مشتریان پلان

هوشمند سازی خانه
شرکت پلان
هوشمند سازی ویلا
خانه هوشمند پلان

گواهینامه های پلان

هوشمند سازی خانه
هوشمند سازی ساختمان